Oldal kiválasztása

Aludj, aludj, csukd be már a szemedet!

Álomtündér suttogja a nevedet.

Rossz hegedűt nyikorogva huzigál,

Fenn az égen rozsdás csillag muzsikál.

Aludj, aludj, altatót fütyül a szél,

Éji vándor nemsokára útra kél.

Lopakodva oson erdőn, mezőkön,

Bekopogtat ablakokon, tetőkön.

Aludj, aludj, hallgasd ezt a szép mesét,

Apró kobold tele rakta kis zsebét.

Hiába is figyelem, már nem látom,

Csillámport hint erdőn, mezőn, s a tájon.

Aludj, aludj, dúdolom a dalodat,

Halk keringő incselkedve csalogat.

Titokzatos tündér táncát nem látom,

Csókot lehelt pilláimra az álom.