Oldal kiválasztása

Dermesztő hajnalban halk szavú szürkeség,

Tépázott látomás jégtengere,

Reggeli harmatban virágzó büszkeség,

Krizantém, rítusnak novembere.

Pirkadat titkában parányi ékesség,

Csábító üzenet csodája,

Kántálva mantrázó mennyei békesség,

Lelkemnek bizalmas szobája.

Déli ragyogásban rekkenő fényesség,

Vakító tünemény ábrázata,

Alkonyi csókokban mézízű édesség,

Képzelgő hamiskás káprázata.

Selyemfény köntösben kicsinyke kényesség,

Felajzó illatos kíváncsiság,

Pompázó, fenséges, megváltó képesség,

Ragyogva csillogó fényvirág.